چهارگوش 7 × 7 سانتی متر

حجم 50 cc تا 100 cc
جنسPS
رنگسفید و رنگی

اطلاعات بیشتر

مورد مصرفجهت بسته‌بندی مواد غذایی از قبیل لبنیات و ...

چهارگوش 7 × 9 سانتی متر

حجم100 cc
جنسPS
رنگسفید

اطلاعات بیشتر

مورد مصرفجهت بسته‌بندی مواد غذایی از قبیل لبنیات و ...

چهارگوش 9 × 13 سانتی متر

حجم180 cc تا 450 cc
جنسPS و PP
رنگسفید در هردو جنس و شفاف در محصولات PP با قابلیت چاپ 5 رنگ

اطلاعات بیشتر

مورد مصرفجهت بسته‌بندی مواد غذایی از قبیل لبنیات و ...

دوقلو

حجم100 cc
جنسPP
رنگسفید

اطلاعات بیشتر

مورد مصرفجهت بسته‌بندی مواد غذایی از قبیل لبنیات و ...