انواع درب

نام محصولسایزجنسرنگمورد مصرف
درب 75 ، 95 ، 106 ، 116 ، 125 ، 145 ، 150 ، 155 میلی مترپلی استایرن مقاوم انواع رنگ درخواستی مشتریدرب‌بندی ظروف لبنی و غیرلبنی و ....